Miljöpolicy

GRETRO eftersträvar minimal miljöpåverkan. Miljön ligger oss varmt om hjärtat. Att göra strategiska och medvetna val för ett hållbart samhälle känns viktigt, både när det gäller det dagliga arbetet i butiken och val av underleverantörer och renoveringar. 

Våra inköp ska i möjligaste mån ske utifrån ett miljöperspektiv och företaget ska verka för effektivisering av materialåtervinning. Medarbetarna görs medvetna om hur de som individer kan minska företagets miljöpåverkan och att detta intimt hänger samman med sparsamhet med bolagets resurser. Vidare ska bolaget visa full öppenhet och ärlighet rörande dessa frågor. 

GRETRO strävar efter att alltid använda material och utrustning på sådant sätt att natur och miljö påverkas i minsta möjliga omfattning. 

Vi förebygger så långt det är möjligt att minska olycksrisker i arbetet för att skapa förutsättningar för en i alla avseenden hälsosam och attraktiv arbetsplats. Vi har rutiner som syftar till att säkra och förbättra verksamhetens kvalitet. Detta gäller också då vi har vår kursverksamhet.