Publicerad den Lämna en kommentar

Reparera och återbruka din inredning

Vi på GRETRO hjälper dig att ta vara på dina möbler genom att reparera dem, eller ge dem själv en uppgradering i en ny stil eller sälj dem till oss.

Reparera och återbruka heminredning, möbler och hemtextil. Detta fokuserar GRETRO på. I Aftonbladet från den 27 december 2021 redogör två forskare för hur stora mängder avfall och föroreningar, som bara Sverige skapar varje år vid möbeltillverkning, vilket leder till utsläpp av 150 000 ton koldioxid.

Det tillverkas och importeras mängder av varor som vi köper men inte använder fullt ut. 80 procent av allt vi äger används mindre än en gång per månad. Livslängden hos heminredning blir kortare och kortare. Kontorsmöbler är ett exempel på inredning som sällan slits ut under sin planerade livstid på 9–12 år, vilket oftast beror på omodern funktion, estetik och mode.

Forskarna Oksana Mont, professor, och Carl Dalhammar, docent, båda vid Lunds universitet, menar att det ”rådande marknadssystemet misslyckats med att ta hänsyn till miljökostnader och sociala kostnader, och skickar därmed fel signaler till både producenter och konsumenter”.

Cirkulära affärsmodeller och ändrad produktion
I deras forskningsprogram ”Mistra Hållbar Konsumtion” utforskar de möjligheten att minska resursflödena och undersöker om det kan finns cirkulära affärsmodeller för inredningsbranschen, som täcker både möbler och hemtextilier. Den snabba genomströmningen av resurser måste minskas. Produktion och produkter behöver förändras för att kunna återtillverkas, återförsäljas, återanvändas och repareras.

Forskarna för fram att både avfallet och utsläppen kan minska väsentligt med nya, mer hållbara affärsmodeller. ”En affärsmodell är receptet för hur varor och tjänster produceras och levereras till kunden, hur intäkter kommer in till företaget, och hur kunden upplever värdet av varan eller tjänsten”.

Cirkulär möbelproduktion och möbelleasing
Om prylar får en tidlös design så att konsumenterna inte behöver nya prylar ständigt och jämt så minskar företagens intäkter. I stället kan företagen inrikta sig på cirkulära möbler, i moduler, och tjäna pengar på underhåll, reparation och återanvändning

En annan inriktning kan vara möbelleasing och uthyrning eller företag som erbjuder underhåll och renovering av begagnad inredning, eller abonnemang av möbler och textilier.

Återförsäljarna av begagnade påverkar inställningen till begagnat
Återförsäljarna har en viktig roll i den cirkulära ekonomin. De som säljer begagnade, reparerade och uppgraderade varor i sina butiker hjälper till att få konsumenterna att acceptera cirkulära varor t ex ReTuna i Eskilstuna.

Påverka inställningen till begagnat
Andrahandsförsäljningen står idag för endast 9 procent av den totala försäljningen av möbler, 7 procent av försäljningen av kläder och 5 procent av försäljningen av hemelektronik.

Enligt artikeln väljer bara 35 procent att reparera. Om konsumenterna i stället använder heminredningen längre, köper begagnat, reparerar och hyr, köper hållbara varor och bor hållbart så kan detta främja cirkulär ekonomi.

Forskarna avslutar med att konsumenterna också behöver stöd från politiskt håll. Detta är direkt hämtat från artikeln i Aftonbladet:

  • vi behöver se utvidgning av producentansvar som ett standardalternativ för alla varor, inte bara för enstaka produktkategorier såsom elprodukter.
  • befintliga garantier måste förlängas för att stimulera förändringar i produktdesign
  • för att underlätta reparation och återtillverkning samt information till konsumenter måste varje produkt ha ett pass som beskriver vad dess avsedda livslängd är, och var den har och ska repareras och uppgraderas

Vi på GRETRO samtycker och arbetar vidare med att köpa och ta emot använd retroinredning, reparera, lära dig att uppgradera, återbruka och sälja heminredning för cirkulär ekonomi.  

Pia Jansäter på GRETRO

Läs hela artikeln i Aftonbladet här>>
Fakta om forskarna:
Oksana Mont, professor vid Lunds universitet, forskare i Mistra Sustainable Consumption, QUEST, Urban sharing och 1,5⁰-livsstilar.
Carl Dalhammar, docent vid Lunds universitet, forskare i Mistra-Rees

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.