Framställd i samarbete med Freytag Bernd und Artaris. Wien. Generalstabens Litografiska Anstalt

1 produkt

1 produkt