Publicerad den Lämna en kommentar

Kvalitetssäkring och miljö

Kvalitets- och miljöarbetet för oss, både för GRETRO butik och webbshop, innebär en ständigt pågående strävan att säkra och förbättra verksamhetens kvalitet och miljö samt dess påverkan på omvärlden.

GRETRO eftersträvar minimal miljöpåverkan så långt det är möjligt. Miljön ligger oss varmt om hjärtat. Passionen för återbruk, hållbarhet och gamla möbler har alltid legat hela familjen Jansäter varmt om hjärtat. Alltid med miljötänk, återanvändning och hållbarhet som tre ledord. Målet är att ha nöjda och återkommande kunder som vi bygger upp ett långsiktigt förhållande med.

Att göra strategiska och medvetna val för ett hållbart samhälle känns viktigt, både när det gäller det dagliga arbetet och val av underleverantörer och renoveringar.

Kvalitetssäkringen innebär att det finns rutiner som syftar till att säkra och förbättra verksamhetens kvalitet. Uppföljning av kvalitetssäkringen sker kontinuerligt. Vd för GRETRO AB, Pia Jansäter, har det yttersta ansvaret för utvärderingen.

Vi källsorterar och använder sunda material och miljövänliga metoder vid renovering. Vi strävar efter att så mycket som möjligt av det eventuella avfall som uppstår vid våra jobb återvinns på ett korrekt sätt.

Våra inköp skall i möjligaste mån ske utifrån ett miljöperspektiv och företaget skall verka för effektivisering av materialåtervinning. Medarbetarna görs medvetna om hur de som individer kan minska företagets miljöpåverkan och att detta intimt hänger samman med sparsamhet med bolagets resurser. Vidare skall bolaget visa full öppenhet och ärlighet rörande dessa frågor.

Vi förebygger så långt det är möjligt för att minska olycksrisker i arbetet och under våra kurser samt för att skapa förutsättningar för en i alla avseenden hälsosam och attraktiv arbetsplats.

Pia Jansäter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *