Inlägget gjort

Policy för kvalitetssäkring och miljö

 Policy för kvalitetssäkring och miljö 2013-05-05

Policy för kvalitets- och miljöarbetet för GRETRO butik och webbshop samt även GRETRO Design & Inredning, verksamheter inom Jansäter Kommunikation AB:s (JKAB). Vår utgångspunkt är strävan/målet att ha nöjda och återkommande kunder som vi bygger upp ett långsiktigt förhållande med.

Kvalitetssäkringen innebär att det finns rutiner som syftar till att säkra och förbättra verksamhetens kvalitet. Uppföljning av kvalitetssäkringen sker kontinuerligt. Vd för JKAB har det yttersta ansvaret för utvärderingen.

  • Personalsammansättningen, kompetensutvecklingen och arbetsformerna ska vara avpassade för att utföra uppdragen.
  • Kvalitetssäkringspolicyn ska finnas tillgänglig på JKAB:s hemsida och på de andra verksamheternas hemsidor.

GRETRO eftersträvar minimal miljöpåverkan så långt det är möjligt. Miljön ligger oss varmt om hjärtat. Att göra strategiska och medvetna val för ett hållbart samhälle känns viktigt, både när det gäller det dagliga arbetet och val av underleverantörer och renoveringar. Vi källsorterar och använder sunda material och miljövänliga metoder vid renovering. Vi strävar efter att så mycket som möjligt av det eventuella avfall som uppstår vid våra jobb återvinns på ett korrekt sätt.

Våra inköp skall i möjligaste mån ske utifrån ett miljöperspektiv och företaget skall verka för effektivisering av materialåtervinning. Medarbetarna görs medvetna om hur de som individer kan minska företagets miljöpåverkan och att detta intimt hänger samman med sparsamhet med bolagets resurser. Vidare skall bolaget visa full öppenhet och ärlighet rörande dessa frågor.

Vi förebygger så långt det är möjligt för att minska olycksrisker i arbetet samt för att skapa förutsättningar för en i alla avseenden hälsosam och attraktiv arbetsplats.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *